Ömer Faruk Darende ASM

Ömer Faruk Darende ASM

Aile Sağlık Merkezi için hazırlanmış web site. www.omerfarukdarendeasm.com

İş Yorumu

Beklediğimizden çok daha güzel , istediğimizden çok daha detaylı. Gösterdiğiniz özen için bütün çalışanlarla birlikte Teşekkürlerimizi sunuyoruz.

İş Antlaşması

Proje Sahibi İş Antlaşmasının Gizli Tutulmasını İstiyor.